etebra

Wifi

Har ni ett fungerande WiFi?
Ett stort problem för företag idag är att det trådlösa nätverket inte fungerar som det ska.
Ju mer trådlösa nätverk som finns i luften runt omkring desto sämre brukar det fungera.
 
För att få ett bra, fungerande WiFi-nät behöver du fundera över följande:

  • Vad ska nätverket användas till?
  • Lokalernas utformning?
  • Omvärldsfaktorer – andra nätverk i närheten?
  • Hur många användare ska anslutas?

 
Sitter man i en miljö med många andra nät och man kräver 100% tillgänglighet rekommenderar vi en controllerlösning från Fortinet/Meru. Om man däremot inte har så många andra nät i närheten eller att man ska ha en enklare trådlös lösning eller gästnät etc. så fungerar Ubiquiti utmärkt.
 
För att erbjuda rätt lösning för er behöver vi göra ett besök i era lokaler för att se förutsättningarna.