etebra

Datanät

Datanät för alla!
Två  eller tvåtusen uttag – det spelar ingen roll. Vi hjälper er att installera datanät. Kategori 6-kabel eller fiber.
 
På nät med fler än tio stycken uttag får ni ett fast pris på installationen. Vi jobbar med erkänt beprövade leverantörer och vi är certifierad för de kabelsystem som vi installerar.