etebra

Etebra strävar efter att verksamheten ska bedrivas så miljövänligt som möjligt. Därför ställer vi höga miljökrav på våra leverantörer och deras produkter. Vi har även interna miljökrav på oss. 

  • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
  • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. 
  • Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
  • Vi åker kollektivt till våra kunder i den mån det går.
  • Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
  • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
  •  Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.
  • Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete.
  • Vi strävar efter att använda ISO 14001 certifierade produkter i verksamheten.